Başkan Öztürk: Yanlış Hesap Bağdat’tan Döner

Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sırrı Öztürk, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğinin 13 Temmuz’da yapılmasını kararlaştırdığı Olağan Genel Kurul kararının hukuki olmadığına ilişkin Tarım Bakanlığına yapmış oldukları itirazın, Bakanlık tarafından haklı görüldüğünü açıkladı.

Başkan Öztürk: Yanlış Hesap Bağdat’tan Döner

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği (TDSYMB) 13 Temmuz 2021 günü için merkez birliği seçim kararı almıştı. Buna göre alınan seçim kararı çerçevesinde Merkez Birliği Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünden gözlemci istemişti. 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ise verdiği cevapta;

“TDSYMB’nin 28.06.2021 tarihli dilekçesine yanıt olarak seçim ertelensin dedi. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Merkez Birliğinin gözlemci olarak istediği dilekçesine şu cevabı verdi.“13 Temmuz 2021 tarihinde yapılacağı bildirilen olağan genel kurul toplantısı mevzuatın açık hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.
Bu itibarla ilgi kayıtlı yazınız ile talep etmiş olduğunuz Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi yapılması uygun görülmemiş olup genel kurulunuzun yeni seçilecek delegeler ile yapılması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.” Şeklinde cevap verdi.

 

-ÖZTÜK YANLŞ HESAĞ BAĞDAT’TAN DÖNER-

Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sırrı Öztürk, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğinin almış olduğu olağan Genel Kurul Kararına yapmış oldukları itiraza Bakanlığın lehlerinde görüş belirttiğini ifade ederek 13 Temmuz’da yapılacağı açıklanan Genel Kurul Kararanın mevzuata aykırı olduğundan temsilci gönderme talebi reddedilmiş,  Bakanlık,13 Temmuz’da yapılacağı açıklanan Olağan Genel Kurulun İl Birliklerinin seçimlerinin ardından yapılması öneresinde bulunduğunu söyledi.


Başkan Öztürk, yapmış olduğu açıklamada;” Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğinin 13 Temmuz’da yapılmasını kararlaştırdığı Olağan Genel Kurul kararının hukuki olmadığını ve yanlış sonuçlar doğuracağını ifade etmiştik. ADSYB olarak Bakanlığımızın hukuki gerekçeleri yerinde olmuştur. Buraya kadar yapılanlar yanlıştır. Yanlışın neresinden dönersek kardır. Şimdi Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğinin toplanıp ikinci bir karar alarak seçimin Ekim ayı içeresinde bir tarih belirlemesi gerekmektedir. Aksi takdirde yürütmeyi durdurma karar için yargı yolunun açık olduğunu bilinmesini isteriz”dedi.KAHTADA BUGÜN