Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki'nin eşi vefat etti!

KAHTA'DA BUGÜN-Menzil Şeyhi Gavsı Sani Sultan Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni Hazretlerinin zevcesi vefat etti. Semerkand Vakfı'ndan yapılan açıklamada Seyyid Abdülbaki Erol Hazretlerinin zevcesi Sohbet Erol'un vefat ettiği duyuruldu.

Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki'nin eşi vefat etti!

Menzil Şeyhi Abdulbaki Erol Hz'lerinin Eşi Sohbet hanım vefat etti.

Menzil Şeyhi Gavsı Sani Sultan Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni Hazretlerinin zevcesi vefat etti.

Semerkand Vakfı'nın yaptığı açıklama'da "Kıymetli büyüğümüz S. Abdülbaki Elhüseyni hazretlerinin mübarek zevceleri ahirete irtihal etmiştir. Allah Teâlâ rahmet eylesin.Kaynak: Menzil Şeyhi Seyyid Abdülbaki Erol Hazretlerinin zevcesi vefat etti"şeklinde duyuruldu.

Gavsı Sani Abdulbaki (k.s.) kimdir?

Bilvanis, Siyanüs, Taruni, Havil, Dilibey, Nurşin, Kasrik ve Gadir köylerinden soluklayarak Menzil'i irşat yurdu edinen Gavs Abdülhakim ve oğulları (Seyda Muhammed Raşit ve Gavsı Sani Abdulbaki Hz.leri) kıyamete dek sürecek irşad faaliyeti sergilemektedirler. Peygamber soyundan gelen bu aile, Şah-ı Nakşibendi (k.s.)'ın Kasr-ı Arifan'da başlattığı irşadın ikincisini her türlü çileye rağmen, devam ettirmektedirler. Bu yüzden Menzil'e Seyda Muhammed Raşit (k.s.) dönemine ikinci Buhara demiştir. Seyda Hazretleri (k.s.), Peygamber soyundan gelen Evlad-ı Resuldür. Dahası soy ağacı bakımdan Resul-i Ekrem'in (s.a.v.) 30’ncu göbekten torunudurlar. Bu yüzden O; ehl-i beyt neslinden olmanın şuuruyla hayatını tanzim eden büyük bir zattı. Gerek Gavs Abdülhakim Elhüseyni (k.s) gerek Seyda Muhamed Raşit ve gerekse Gavs-ı Sani Seyyid Abdulbaki Hz.lerinin bu yerlerde Allah'ın rızasını kazanmaktan başka gayeleri olmamıştır. Rıza-ı Bari hayatlarının parçası olmuş ve bu uğurda diyar diyar gezmişler ve bu uzun yürüyüşten sonra , Menzil en son durakları olmuş. Böylece göç ve hicret hayatını yaşayarak Resulüllah'a mutabaat yaptılar. 

Kahta'da Bugün Haber olarak mehuma Allah'tan rahmet Gavs Hazretleri başta olmak üzere Erol ailesine sabrı cemil niyaz ediyoruz.