Yatırım Programı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı

2022-2024 dönemi yatırım programı genelgesi, Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlandı.Genelgede,devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verileceği,tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2022 Yılı Yatırım Programı'na yeni proje alınmayacağı kaydedildi.

Yatırım Programı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde, devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verileceği vurgulanan genelgede, "Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2022 Yılı Yatırım Programı'na yeni proje alınmayacak,

Kamu yatırım öncelikleri özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını ve ticareti destekleyecek mahiyette belirlenecek; iş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştiren nitelikli altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir.

Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılması için gerekli bakım ve onarımlara önem verilecek, vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecek.-HABER MERKEZİ